Avfallsbeållare Integro med askkoppar

Se större bild

Avfallsbeållare Integro med askkoppar

Avfallsbeållare Integro med askkoppar

Integro har ett brandskydd som kväver elden om det uppstår eld i behållaren
Lasses Butiksutrustning Kaggetorpsv. 222 461 41 Trollhättan 0706 27 27 50 Tel:0520 48 11 40 Epost: LBU@telia.com